کسب و کار

ssl چيست و آيا سايت شركت ما بايد به ssl مجهز باشد يا خير ؟

بيشتر اطلاعات روي اينترنت به صورت Clear Text مبادله مي شوند و به همين دليل اطلاعات مبادله شده در بين راه از كامپيوتر شما به وب سرور قابل مشاهده هستند .