اخبار و جامعه

روزنامه عجبشیر: در نشست تخصصی کسب و کارهای آنالین و نوپا مطرح شد

اخبار و جامعه

با حضور استاندار آذربایجان شرقی:همایش «تبریز هوشمند» برگزار می شود

اخبار و جامعه

چرا کارکنان گوگل در هنگام کار دمپایی به پا میکنند؟