اخبار و جامعه

مهندس غضنفری در همایش تبریز هوشمند مطرح کرد:لزوم تدوین برنامه جامع تبریز هوشمند

اخبار و جامعه

با حضور استاندار آذربایجان شرقی:همایش «تبریز هوشمند» برگزار می شود

اخبار و جامعه

چرا کارکنان گوگل در هنگام کار دمپایی به پا میکنند؟