اخبار و جامعه

با حضور استاندار آذربایجان شرقی:همایش «تبریز هوشمند» برگزار می شود