تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

مفاهيم و اصطلاحات دنياي جستجو و موتور هاي جست و جو گر

Spider
نرم افزاري است كه كار جمع آوري اطلاعات از صفحات مختلف را بر عهده دارد.
Crawler
نرم افزاري كه مسير حركت اسپايدر را مشخص مي كند.
Directory
فهرست: نوعي از موتورهاي جستجوگر كه پايگاه داده آن توسط ويراستاران تكميل مي گردد.
Keyword
بــه واژه ها ي مهم (کليدي) هر صفحه گفته مي شود: اما غالبا" منظور كلماتي است كه دوست داريم با آنها رتبه هاي مناسبي كسب كنيم.