تسهیل گستر

جشن ۲۰ سالگی تأسیس شرکت تسهیل گستر برگزار شد

جشن ۲۰ سالگی تأسیس شرکت تسهیل گستر با حضور جمع زیادی از مشتریان و کارکنان شرکت تسهیل گستر به همراه خانواده های آنان برگزار شد.