طراحی و مدیریت وب سایت

چگونه يک RFP براي پروژه هاي وب بنويسيم

شايد يکي از بزرگترين دلايل اشتباهات که موجب مشکلاتي بين مشتري ها و شرکتهاي توسعه دهنده خدمات اينترنت و وب هستند اطلاعات ناکافي در درخواست طرح پيشنهادي نوشته شده باشد.
معمولا براي مشتري ها بيان اينکه دقيقا چه چيزي مي خواهند و از انجام يک پروژه چه انتظاراتي دارند بسيار ساده است اما قسمت دشوار کار براي آنها نوشتن و مکتوب کردن اين نياز هاست.