آلوریار ( Magento )

کتاب راهنمای کاربری آلوریار منتشر شد

کتاب راهنمای آلوریار در 16 فصل و 257 صفحه و به صورت مصوّر آماده سازی شده که تمامی نیازهای کاربران نرم افزار را در زمینه مدیریت وب سایت به صورت جزء به جزء و با تصاویر هر بخش بر طرف می کند. این کتاب جهت سهولت دسترسی مشتریان ارجمند، در پنل مدیریتی تمامی وب سایت های موجود بارگذاری شده است.

آلوریار ( Magento )

تسهیل گستر رسما از نرم افزار تجارت الکترونیکی آلوریار رونمایی کرد

تجارت ها با شتاب تمام به سمت الکترونیکی شدن در حرکت هستند، بسیاری از کسب و کارهای سنتی با ظهور تجارت الکترونیکی در حال از بین رفتن هستند و فرصتهای بزرگی پیش روی کسانی بوجود می آید که هوشمندی تبدیل این تهدیدها به فرصتها را داشته باشند.