تسهیل گستر از طرح جدید تجارت الکترونیکی بردبرد خود رونمایی کرد

تجارت ها در ورود به تجارت الکترونیکی موفق نبودند چون تجربه، تخصص، زیرساخت و نیروهای انسانی سمت الکترونیکی تجارت را نداشته اند و عملا از فرصتهای بزرگ موجود بی بهره بودند و برعکس فعالان حوزه فناوری اطلاعات عموما تخصص و زیرساخت سمت فیزیکی تجارت را نداشته اند.


تسهیل گستر بعد از سالها تلاش و فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی چاره کار را در این دید که موضوع تجارت را از الکترونیکی جدا کند و تجارت را به عهده تاجر فیزیکی و فعالیت های الکترونیکی را به عهده تاجر الکترونیکی قرار دهد.


با توجه به اینکه پیشبرد پروژهنیازمند منابع مالی بود که بطور منظم تزریق پروزه شود، چاره کار را در این دید که تاجر فیزیکی طی طرحی بنام بردبرد، وارد مشارکت در تجارت الکترونیکی شده و منافع اصلی خود را از محل کارمزد از فروش های حاصل از تلاشهای تبلیغاتی و بازاریابی اینترنتی تعریف کند تا طرفین از شانس موفقیت طرح اطمینان بیشتری داشته باشند.


طرح بردبرد که به این شکل برای اولین بار در دنیا توسط شرکت تسهیل گستر ارائه می شود توان این را دارد که تحول بزرگی در عرصه تجارت الکترونیکی ایجاد کند.


امید که با همراهی و همکاری تجار فیزیکی طرف قرارداد، بتوانیم قدمهای موثری دربهره مندی کسب وکارهای و مردم از مزایا ومنافع تجارت الکترونیکی برداریم.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
تسهیل گستر از طرح جدید تجارت الکترونیکی بردبرد خود رونمایی کرد
تسهیل گستر 13 مرداد 1394
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
تسهیل گستر رسما از نرم افزار تجارت الکترونیکی آلوریار رونمایی کرد