اتصال یک پدال

همیشه در هنگام کار بهتر است که دستهایتان آزاد و در اختیار شما باشند. استفاده از باکسIoT ی اودوو و یک پدال این امر را ممکن می‌سازد.

در واقع، شما با استفاده از پاهایتان و پدال پا خواهید توانست از یک صفحه نمایش به صفحه نمایش دیگری رفته و عملیات‌های مربوطه را انجام دهید. این کار را می‌توان خیلی راحت، با پیکربندی در چند مرحله انجام داد.

اتصال

اتصال پدال به باکس IoT آسان است، فقط باید هر دو را با کابل به هم وصل کنید. اگر پدال شما از نوع پشتیبانی شده باشد، نیاز به تنظیم چیزی نیست چراکه همزمان با اتصال بطور خودکار شناسایی خواهد شد.


توجه داشته باشید که اولین مورد فهرست انتخاب خواهد شد. بنابراین، ترتیب مهم است! درتصویر بالا، برای مثال، استفاده از پدال، به طور خودکار از بخش اخیرِ فرآیندی که روی آن کار می‌کنید، صرف نظر خواهد کرد.

توجه: وقتی در صفحه سفارش کار هستید، دکمه وضعیت به شما نشان می‌دهد که آیا اتصال شما به پدال به درستی انجام شده است یا خیر.