برای برگزاری جلسه دمو و یا دریافت مشاوره رایگان، درخواست خود را ارسال کنید. هدف از این جلسه عبارت است از:
  • شناخت فرآیندهای کسب و کار شما به هدف آگاهی از نیازمندی ها
  • نمایش دموی ماژول های نرم افزاری پاسخگوی نیازمندی های شما
تاریخ

لطفاً تا حد امکان اطلاعات مربوط به نیازهای کسب و کار خود را ارائه دهید، هر چقدر که درک ما از نیازمندی شما دقیق تر باشد، جلسه دمو در زمان کوتاه تری به اتمام رسیده و راهکار پیشنهادی تطابق بیشتری با احتیاجات شما خواهد داشت، بسته به شرایط، فاصله و ترجیح شما، جلسه ی دمو بصورت حضوری و یا ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.

نام *
فروشگاه/ شرکت
سمت
موبایل *
ایمیل
شناسه اسکایپ
روش برگزاری جلسه *
آدرس وب سایت
تعداد کارمندان
موضوع فعالیت کسب و کار *

لغو