جلسه آموزشی آلوریار خرداد ماه1111

جلسه آموزشی آلوریار خرداد ماه1111
رایگان
فروخته شده
ثبت نام رویداد بسته شده است.
تاریخ و زمان
دوشنبه

03 تیر 1398

شروع- 03:30 بعد از ظهر چهارشنبه

05 تیر 1398

پایان- 05:00 بعد از ظهر Asia/Tehran
برگزارکننده

تسهیل گستر

04135251447
info@tashilgostar.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.

هش تگ: #آلوریار