جلسه آموزشی آلوریار

ثبت نام در جلسه آموزشی آلوریار
رایگان
تعداد
تاریخ و زمان
دوشنبه

03 تیر 1398

شروع- 03:30 بعد از ظهر چهارشنبه

05 تیر 1398

پایان- 05:00 بعد از ظهر Iran
مکان

تسهیل گستر

ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، تقاطع منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، پلاک 202، طبقه 5، کد پستی: 5136998954
04135251447
info@tashilgostar.com
دریافت مسیر
برگزارکننده

تسهیل گستر

04135251447
info@tashilgostar.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.