رویداد شرکت تسهیل گستر همزمان با سالگرد 24 سالگی خود برگزار می کند شروع در 30 شهریور 1400
آموزش مجموعه از ماژول های نرم افزار سازمان یار
08:30 بعد از ظهر - 08:53 بعد از ظهر (1400/06/30) (23 دقیقه)

آموزش مجموعه از ماژول های نرم افزار سازمان یار
سینا دشتی مدیر پروژه  at تسهیل گستر dashti@tashilgostar.com 04135251447