رویداد شرکت تسهیل گستر همزمان با سالگرد 24 سالگی خود برگزار می کند شروع در 30 شهریور 1400
زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش‌های دولتی
09:00 بعد از ظهر - 09:22 بعد از ظهر (1400/06/30) (22 دقیقه)

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش‌های دولتی
محمد فرزاد