رویداد همایش کسب و کار الکترونیکی همزمان با سالگرد ۲۶ سالگی تسهیل گستر شروع در 18 مهر 1402
EVP یا ارزش‌های پیشنهادی تسهیل‌گستر برای منابع‌انسانی
10:00 بعد از ظهر - 10:10 بعد از ظهر (1402/07/18) (10 دقیقه)

EVP یا ارزش‌های پیشنهادی تسهیل‌گستر برای منابع‌انسانی
نسا صدفی office@tashilgostar.com 200