مدیریت آنلاین هزینه ها

هزینه های کارمندان را به راحتی مدیریت کنید

در مورد گزارش هزینه ها، در زمان صرفه جویی کنید.

مدیریت هزینه های روزانه کارمندان، کار آسانی نیست. فرقی نمی کند که این هزینه ها، هزینه های سفر، لوازم اداری و سایر هزینه های کارمندان باشد، شما می توانید به همه رسیدها دسترسی داشته باشید، هزینه ها را از پیشخوان ثبت کنید و آنها را با یک کلیک، ایجاد، تایید و یا رد کنید. نیازی نیست که برای حفظ رکوردهای هزینه، نرم افزار خاصی را دانلود کنید، همه چیز مستقیماً از طریق این نرم افزار قابل انجام است.

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

همه رسیدها را حفظ کنید

همه رسیدها را مستقیماً به رکورد هزینه ها آپلود کنید.

کارمندان می توانند به راحتی کپی رسیدها را به رکورد هزینه ها ضمیمه کنند. با نگه داشتن رکورد کاملی از همه هزینه ها، در زمان صرفه جویی کنید و کارایی را افزایش دهید. 

مدیریت هزینه های هر گروه

بازبینی کاملی از هزینه های گروه داشته باشید.

به عنوان مدیر، رکوردهای هزینه را دنبال کنید و مطمئن شوید که در محدوده بودجه و هدف شما پیش می رود. 

سازمان یار• متن و تصویر

حجم کاری بین دپارتمان ها را به اشتراک بگذارید

برای صرفه جویی در زمان، از همه کارمندان استفاده کنید.

کارمندان

هزینه ها را پیش نویس کنید و رسیدها را به رکورد هزینه ها آپلود کنید.


مدیران

با یک کلیک، هزینه ها را تایید و یا رد کنید. توضیحات را اضافه نموده، رکوردها را ویرایش کنید و یا اطلاعات اضافی درخواست نمایید. 

حسابداران

هزینه های کارمندان و شرکت را ثبت نموده و پرداخت ها و فاکتورها را بررسی کنید. 


یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

کارمندان

بر سوابق کارمندان نظارت کنید و فایل ها و اطلاعات را برای گروه خود نگهداری کنید.


پروژه ها 

پیش بینی های پروژه، گروه ها و فایل ها را مدیریت کنید. وظایف را محول کنید و بر مراحل پروژه، نظارت داشته باشید. 

صدور فاکتور

قراردادها را مدیریت کنید، فاکتورهایی با پرداخت دوره ای ایجاد نموده، برگه های زمانی را فاکتور کرده و مبالغ پرداختی را سریعتر دریافت کنید.

حمل و نقل

وسائط نقلیه شرکت، مسافت پیموده شده، برنامه ریزی های تعمیر و نگهداری، قراردادها و غیره را با مدیریت دقیق و منظم پیگیری کنید.