مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مرتب سازی شماره اسناد حسابداری بر اساس تاریخ

سلام 

یکی از مواردی که سایر نرم افزار ها وجود دارد مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ سررسید است

در سازمان یار این مورد انجام شده است؟ 

امکان حذف تاریخ و ماه از شماره اسناد وجود دارد 

ایا این شماره بعد از تایید قابل تغییر است ؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!