آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

سفارشی سازی فاکتور ها

آیا می توان فرم فاکتورها را سفارشی کرد؟ در صورت امکان چگونه می توانم آن را انجام دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

با مراجعه به ماژول تنظیمات عمومی> تب اسناد تجاری، می توانید طرح سند خود را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه "پیکربندی طرح سند" طرح سند مربوطه را پیکربندی کنید.

همچنین اگر می خواهید محتوا را سفارشی سازی کنید، می توانید از ماژول استودیو برای اصلاح گزارش ها نیز استفاده نمایید.


 

 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!