منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کرد؟

سلام

چگونه می توانم اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان را می توانید از طریق ماژول کارمندان> کارمندان> قراردادها پیکربندی کنید و جزئیات حقوق و و دستمزد را در فیلدهای مربوطه اضافه نمایید:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما