منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کرد؟

سلام

چگونه می توانم اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان را می توانید از طریق ماژول کارمندان> کارمندان> قراردادها پیکربندی کنید و جزئیات حقوق و و دستمزد را در فیلدهای مربوطه اضافه نمایید:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!