پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

محدود کردن قابلیت مشاهده پروژه

سلام

چگونه می توان قابلیت مشاهده پروژه را در ماژول پروژه محدود کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

می توانید از طریق ماژول پروژه ها> پیکربندی> پروژه ها، پروژه مورد نظر را انتخاب کرده، سپس در تب تنظیمات، وضعیت نمایش پروژه را تنظیم کنید:


  • کاربران داخلی دعوت شده: کارکنان ممکن است فقط پروژه و وظایف دنبال شده را مشاهده کنند.

  • همه کاربران داخلی: کارکنان ممکن است تمام پروژه ها و وظایف را مشاهده کنند.

  • کاربران پورتال دعوت شده و تمام کاربران داخلی: کارمندان (کاربران داخلی) می توانند همه چیز را ببینند، کاربران پورتال، پروژه و وظایف دنبال شده را می توانند مشاهده کنند.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما