پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه ایجاد پروژه های جدید

چگونه می توانم پروژه های جدید ایجاد و مدیریت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

برای ایجاد پروژه جدید، می توانید از طریق داشبورد ماژول پروژه ها، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید، سپس در ویزارد باز شده، نام پروژه، ویژگی های مورد نیاز پروژه مانند برنامه ریزی، کاربرگ ها، برگه ساعات کارکرد، قابل پرداخت و وظایف تکرار شونده را اضافه کرده و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:


بعد از کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، می توانید پروژه ای را که اکنون ایجاد کرده اید، در داشبورد مشاهده کنید. روش دیگر برای ایجاد یک پروژه جدید، رفتن به ماژول پروژه  ها> پیکربندی> پروژه ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، است.

در صفحه ایجاد می توانید نام پروژه، نام وظایف را اضافه کنید، همچنین می توانید در تب تنظیمات، می توانید برخی وِیژگی ها و فیلدها مانند مدیر پروژه، مشتری، حساب تحلیلی، وضعیت نمایش، کاربران مجاز پورتال، شرکت و  موارد دیگر را اضافه و پیکربندی کنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!