انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه همه اطلاعات محصولات را به روز کنیم؟

سلام

من محصولات زیادی در انبار دارم و باید هزینه های محصولات را با استفاده از ایمپورت قالب محصولات جدید، به روز رسانی کنم. علاوه بر این محصولات تکراری زیادی نیز در بین آنها پیدا کردم. چگونه می توانم با جلوگیری از موارد تکراری، هزینه محصولات را همزمان به روز کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

برای این منظور از شناسه خارجی استفاده کنید. اگر داده ها را با شناسه های خارجی موجود وارد نمایید، رکوردها به روز می شوند، در غیر این صورت از نو ایجاد خواهند شد. اما توجه داشته باشید که قالب ها و گونه های محصولات را با هم قاطی نکنید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!