اشتراک ها

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان برنامه اشتراک ها را پیکربندی کرد تا به صورت خودکار فاکتورهای دوره صورتحساب بعدی را ایجاد کند؟

سلام

چگونه می توان برنامه اشتراک ها را پیکربندی کرد تا به صورت خودکار فاکتورهای دوره های صورتحساب بعدی را ایجاد کند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

نحوه پیکربندی فاکتورهای خودکار برای اشتراک:

1. اطمینان حاصل کنید که در قالب اشتراک شما گزینه ایجاد فاکتور روی هر چیزی که دستی است، تنظیم شده باشد.

2. مطمئن شوید که عملیات زمان‌بندی‌شده برای اشتراک فروش فعال باشد. برای این کار ابتدا باید حالت توسعه دهنده را از طریق تنظیمات عمومی> تب ابزار توسعه دهنده> کلیک بر روی گزینه "فعال سازی حالت توسعه دهنده"، فعال کنید:


سپس به تنظیمات عمومی> فنی> اتوماسیون> عملیات زمان‌بندی‌شده بروید:


در لیست عملیات زمان‌بندی شده، "اشتراک فروش: ایجاد فاکتورها و پرداخت های دوره ای" را انتخاب کرده و ویرایش نمایید.


مطمئن شوید که عملیات زمان‌بندی شده فعال باشد. می توانید آن را طوری تنظیم کنید که هر 1 روز اجرا شود. علاوه بر این  تاریخ و زمان اجرای بعدی را نیز می توانید تنظیم نمایید.

اکنون عملیات زمان‌بندی شده بر اساس تاریخ اجرای بعدی، همه فاکتورها را ایجاد می کند و تاریخ فاکتور بعدی در اشتراک مربوطه قابل مشاهده خواهد بود.


3. برای تست، می توانید عملیات زمان‌بندی شده را به صورت دستی با کلیک بر روی دکمه "اجرای دستی" اجرا کنید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما