نحوه پیگیری ترافیک وب سایت شما در Google Analytics

برای پیگیری ترافیک وبسایت خود با Google Analytics:

  • اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید، یک حساب Google Analytics ایجاد کنید.(با فیلتر شکن وارد لینک شوید.)

  • از طریق فرم ایجاد شده و شرایط را برای دریافت شناسه ردیابی قبول کنید. 

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • کپی شناسه ردیابی برای وارد کردن آن در Odoo: 

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • به منوی پیکربندی برنامه وب سایت خود بروید. در تنظیمات، Google Analytics را روشن کنید و شناسه ردیابی را وارد کنید. سپس صفحه را ذخیره کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ