عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

راه انداختن جریان موفقیت پیش ن [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/10/06

راه انداختن جریان موفقیت پیش نیاز مهمش فعالیت های پایدار است، آخر روز وقتی محل کار را ترک می کنیم این سوال مهم را از خود بپرسیم که « امروز چه کارهای موثری انجام دادم که برای بهبود شرکت تسهیل گستر یا ای آر پی خود تسهیل گستر و یا سازمان یار برای مدت های های طولانی ماندگار خواهند بود؟»