عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

نسخه جدید سازمان یار تسهیل گست [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/10/28

نسخه جدید سازمان یار تسهیل گستر مبارکمان باشد
از همه کسانی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در این پیشرفت بزرگ سهیم بوده اند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم
🌹🌹👌👌❤️❤️