عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

یکی از مولفه های مهم به فراموش [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/09

یکی از مولفه های مهم به فراموشی سپرده شده تسهیل گستر " خرید " می باشد، شرکت های بزرگ بخش بزرگی از اجزا و عناصر محصولات و خدمات خود را از تامین کننده ها خرید می کنند، بطور مثال تراکتور سازی بخش زیادی از قطعات تراکتور را با خرید یا برون سپاری تولید تامین می کند، ما هم می توانید خدمات، نفر ساعت خدمات موردی یا ماژول ها را از بیرون از شرکت خرید کنیم، با جا افتاده کردن ماژول تامین و توافق با تامین کننده های توانمند پاسخگوی نیازهای شرکت، در این خصوص هم قدم هایی جدی لازم است برداشته شود.