عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

ارتباط با انواع مخاطبان در خار [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/09

ارتباط با انواع مخاطبان در خارج از بستر سازمان یار دردسرها و درگیری های زیادی را ایجاد کرده است، تا حد امکان ارتباطات را به داخل ای آر پی خودمان هدایت می کنیم و آنجا در سریع ترین و کیفی ترین شکل ممکن پاسخ می دهیم که همه تشویق به ایجاد ارتباط از آن طریق شوند