عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

سوال این است که در تسهیل گستر [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/16

سوال این است که در تسهیل گستر چه چیزی درست کنترل شد خیلی چیزها با آن به درستی کنترل می شوند
جواب من به این سال " تایم شیت " است
اگر تایم شیت کنترل شود می توانیم بابت زمان اختصاص داده شده به کار مشتری از او پول بگیریم، مشتری هایی که برای زمان های ما پول می دهند به جهت رایگان بودن برای هر کاری بی جهت وقت ما را نخواهند گرفت، می توانیم تیم موجود را بهتر تامین مالی کنیم و یا تیم را بزرگتر کنیم، زمان را بهینه مدیریت کنیم و روند رو به جلویی داشته باشیم
بانک ها هر روز در پایان وقت کاری حساب ها را تحویل داده و کارهای انجام شده آن روز را می بندند
آنها با پول سرو کار دارند و آن را تحویل می دهند، ما هم با تایم شیت کار می کنیم، لازم است هر روز در پایان وقت کاری تایم شیت ها را کنترل و موارد درست ثبت نشده را اصلاح کرده و روز را ببنیدیم