عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

مشتری ها را بد آموز نکنیم، ای [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/17

مشتری ها را بد آموز نکنیم، ای آر پی یک پیوند بلند مدت است، با آنها به گونه ای رفتار کنیم که تا انتها می توانیم همان رفتار را ادامه دهیم، نه گفتن را بلد باشید، به خواسته های غیر منطقی مشتری تن ندهید، منابع ما در حال حاضر محدود است، نیروهای ما باید درگیر ارزشمندترین کارهای ممکن باشند.