عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

وقتی مشتری قابلیتی را طلب می ک [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/22

وقتی مشتری قابلیتی را طلب می کند که جزو امکانات ماژول های خریداری شده او نیست، این فرایندها طی خواهد شد:
1- اگر خواست او با ماژول های از قبل تولید شده تسهیل گستر قابل اجرا باشد برایش پیش فاکتور ماژول مورد نظر ارسال می کنیم
2- اگر با استودیو قابل پیاده سازی باشد و استودیو را نخریده باشد برای او ماژول استودیو را به همراه مقدار لازم نفر ساعت خدمات موردی پیش فاکتور می کنیم
3- اگر با استودیو قابل پیاده سازی نباشد در اودوو اپ استور جستجو می کنیم و برایش ماژول مورد نظر را پیش فاکتور می کنیم
4- اگر در اپ استودیو وجود نداشته باشد برایش ماژول جدید برنامه نویسی می کنیم
5- همه ماژول ها بصورت محصول اشتراکی تعریف می شوند و سال بعد هم 25% مبلغ ماژول به عنوان هزینه پشتیبانی دریافت می شود تا ارتقای آنها به نسخه های جدید توجیه اقتصادی داشته باشد.
6- ماژول هایی از اپ استورها که قبلا تولید شده اند با همان تعرفه روی اپ استور برای مشتری فاکتور خواهد شد ولی ماژول هایی که به سفارش مشتری و با فورس مشتری برای او تولید می شود علاوه بر قیمت خود نرم افزار 1/5 برابر آن هم به عنوان خدمات ترجمه و بومی سازی و نصب دریافت خواهد شد، این 1/5 برابر در هزینه های سال بعد لحاظ نخواهد شد
7- همه وجوهی که دریافت می کنیم سهم خود تسهیل گستر است و اگر کسی بخواهد کپی رایت را در مورد توسعه دهنده خارجی رعایت کند باید علاوه بر پول تسهیل گستر، پول خود توسعه دهند را هم بپردازد چه در ماژول های هسته و چه در ماژول های پارتنرهای خارجی
8- هزینه ی ماژول های جزئی تکمیل کننده ماژول های اصلی در صورتی که با فورس مشتری تولید شود با تعرفه نفر ساعت خدمات موردی یا موردی توسط مشتری پرداخت خواهد شد اگر مشتری بخواهد پولی پرداخت نکند می توانیم به او بگوییم به واحد تحقیق و توسعه ارجاع داده شد و در صورت تایید در نسخه های بعدی به قابلیت های نرم افزار اضافه خواهد شد.