عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

یک فرم استاندارد ارزیابی عملکر [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/11/30

یک فرم استاندارد ارزیابی عملکرد خوب
خود و همکارانمان را بیشتر بشناسیم و قدر افرادی که امتیاز بالاتری دارند را بیشتر بدانیم

دانش شغلی:
1- کار را نمی داند و از اصول اولیه و ابتدایی آن بی اطلاع است
2- با کار به طور سطحی آشنایی دارد
3- به اندازه مورد نیاز از جنبه های مختلف کار مطلع است
4- بر جنبه های مختلف کار به خوبی مسلط است
5- فرد بسیار مطلعی است و دانش و شناخت عمیقی نسبت به کار دارد

قضاوت:
1- تصمیماتش اغلب غلط یا بیهوده است
2- اگر چه قضاوت او درست است، ولی مرتکب اشتباه نیز می شود
3- می تواند مسائل را به درستی تجزیه و تحلیل کرده، تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید.
4- درست و منطقی فکر می کند و تصمیم می گیرد.
5- تصمیم گیری های او همیشه و حتی درباره مسائل مشکل و پیچیده، درست و صحیح است

ارتباطات ( توانایی انتقال شفاهی و کتبی مفاهیم )
1- نمی تواند فکر خود را صریح و روشن منتقل کند و از نوشته های او اغلب سوء تعبیر می شود
2- تا حدودی قادر است که فکر خود را درباره مطالب و مفاهیم ساده منتقل نماید.
3- معمولا می تواند فکر و نظر خود را در حد کفایت بیان و منتقل نماید.
4- همیشه می تواند بخوبی نظر خود را بیان نماید.
5- در سخن گفتن و نوشتن توانایی کامل دارد و می تواند افکار خود را به خوبی منتقل کند

همکاری
1- همکاری ندارد، پیشنهادات دیگران را نمی پذیرد، شور و ذوقی نسبت به کار ندارد.
2- گاهی همکاری می کند و پیشنهادات دیگران را می پذیرد.
3- همکاری لازم را دارد، پیشنهادات دیگران را می پذیرد.
4- همکاری خوبی دارد، برای دیگران مفید است، از پیشنهادات استقبال می کند.
5- همکاری او با دیگران بسیار عالی است، وجود او برای دیگران مفید است، پیشنهادات دیگران را ارج می نهد، با گرمی از آنها استقبال می کند، با حرارت و شوق بسیار کار خود را انجام می دهد.

کمیت کار
1- از حد معمول و مقرر کمتر است
2- معمولا در حد مقرر است
3- خوب است
4- غالبا بیشتر از حد مقرر است
5- همیشه در سطح بسیار بالایی است

کیفیت کار
1- بسیار پایین است، اشتباهات زیادی در کار وجود دارد
2- بد نیست، تا حدودی اشتباه و ضایعات در کار وجود دارد
3- خوب است
4- اغلب بالاتر از استاندارد است
5- همیشه در سطح بسیار بالایی است

ارزیابی ( در کل )
1- ضعیف
2- معمولی
3- رضایت بخش
4- خوب
5 - عالی

با عنوان فرم کلی ارزیابی عملکرد کارکنان به فرم های نظر سنجی و ارزیابی عملکرد اضافه شد.