عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

برنامه همایش به شرح ذیل اعلام [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/06/10

برنامه همایش به شرح ذیل اعلام می شود، مختصر تغییر در زمانبندی مانعی نخواهد داشت، لطفا هر کس که آمادگی ضبط را داشت اعلام کند تا ضبط برنامه او انجام شود:
صحبت اول مجری (دیکلمه ) - ( 2 دقیقه)
تیزر 1 معرفی کلی اودوو - ( 2 دقیقه)
صحبت های دوم و مقدماتی مجری( 3 دقیقه)
سخنرانی آقای @علیرضا غضنفری: استراتژیک (25 دقیقه)
تیزر 2 نرم افزار CRM(4 دقیقه)
سخنرانی آقای @مجتبی اکبرپور : امکانات جدید اودوو و سازمان یار و نکاتی فنی (20 دقیقه)
تیزر 3 فضای صمیمی شرکت ( 3 دقیقه)
صحبت سوم مجری ( 2 دقیقه)
سخنرانی خانم @رضوان پوراحمدی هوشمند : زیر ساخت، خدمات و وب سایت تسهیل گستر (10 دقیقه )
تیزر 4 مدیریت پروژه ( 4 دقیقه)
سخنرانی آقای دکتر @بهمن اسمعیل نژاد تیمور آبادی : متدولوژی استقرار( 20 دقیقه)
تیزر 5 داستان موفقیت مشتری ( 5 دقیقه)
موسیقی اول مه جمال (7 دقیقه)
صحبت چهارم مجری ( 3 دقیقه)
تیزر 6 حسابداری (4 دقیقه)
سخنرانی آقای @سینا دشتی : حسابداری، خرید و فروش ( 20 دقیقه)
تیزر 7 پایانه فروش (3 دقیقه)
سخنرانی آقای @آرش سلیمانی : منابع انسانی (15 دقیقه)
تیزر 7 نرم افزار تولید 4 دقیقه)
سخنرانی آقای @یوسف شادمنش : تولید و انبار ( 20 دقیقه )
تیزر 8 - انبار ( 3 دقیقه)
موسیقی دوم ( 4 دقیقه)
تیزر 9 تجارت الکترونیکی ( 4 دقیقه )
سخنرانی خانم @صدیقه قنبری و خانم نجف پور بطور همزمان : وب سایت و تجارت الکترونیکی ( 20 دقیقه)
تیزر 10 امضای الکترونیکی ( 2 دقیقه)
سخنرانی آقای @میلاد پورغفّار : پشتیبانی (10 دقیقه)
تیزر 11 استودیو ( 5 دقیقه)
سخنرانی دوم آقای @علیرضا غضنفری ( 12 دقیقه در صورت عدم تکمیل زمان 4 ساعت با سخنرانی دیگر همکاران)
صحبت های پایانی مجری (4 دقیقه)