عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

برای بهبود سئوی سایت لازم است [...]

توسط
تسهیل گستر, بابک شعبانی
1401/08/10

برای بهبود سئوی سایت لازم است این نکته خیلی خیلی و خیلی مهم را یادآوری کنم.

این جمله:
6:مدیریت دارایی خریداری شده(مسیر:حسابداری>>دارایی ها مدیریت مباحث ریالی دارایی
دارای 9 کلمه می باشد.

اما همین جمله اگر به شکل زیر درست نوشته شده باشد دارای 14 کلمه خواهد شد.

6- مدیریت دارایی خریداری شده (مسیر: حسابداری >> دارایی ها مدیریت مباحث ریالی دارایی)

هر دو جمله دارای یک مفهوم است ولی نوع ویرایش و فاصله ها درست استفاده شده و اگر با این روش درست پیش بریم مشکلی در سئوی صفحات نخواهیم داشت.

ممنونم که رعایت می کنید. لطفا در این خصوص دقت بیشتری داشته باشیم.