عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

ارسال فوق ناقص بود، قبل از تکم [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/08/28

ارسال فوق ناقص بود، قبل از تکمیل دستم خورد و ارسال شد.
متن کامل تر:
استقرار نظام جامع کیفیت عامل بسیار مهم موفقیت یک سازمان خواهد بود، ولی سوال این است که آیا درک درستی از کیفیت داریم یا خیر، اینها بخشی از مواردی است که نیاز است کیفیت در آن موضوعات دائما ارتقا پیدا کند:
- ترجمه ها
- ماژول ها
- بومی سازی ها
- محتوای داخل سایت
- دانش، مهارت و رفتار سازمانی منابع انسانی
- هویت بصری و گرافیک سایت و تبلیغات ها
- برند و جایگاه سازمان در اذهان عمومی
- تجربه مشتری
- تجربه منابع انسانی
- درست الکترونیکی شدن کسب و کار مشتری