عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

از جناب مهندس @علیرضا غضنفری [ [...]

توسط
تسهیل گستر, یوسف شادمنش
1401/10/14

از جناب مهندس @علیرضا غضنفری
تشکر میکنم که امروز در جلسه مدیران سوپرپایپ باعث افتخار بنده بودن. خیلی لذت بخشه در کنار شما کار کردن و سفیر شما بودن. احترامی که سوپرپایپ نشون میده احترام به تسهیل گستره و تک تک افراد در این نقش داشتن. خوشحالم که تونستیم تا این حد تاثیر گذار باشیم و این ادامه کار رو برای همه ما سخت ولی لذتبخش میکنه. 🍷👌