عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

با توجه به ماهیت شغلی که داریم [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/12/10

با توجه به ماهیت شغلی که داریم اگر از من بپرسید یکی از مهمترین قوانین حاکم بر تسهیل گستر چیست، می گویم:
" قانون 80-20 "
80 درصد وقت واحد خدمات صرف مشتری شده و از محل نفر ساعت خدمات موردی ایجاد درآمد کند و 20 درصد صرف خود تسهیل گستر ( شرکت فیزیکی، شرکت الکترونیکی و محصول سازمان یار) و در مورد واحد تحقیق و توسعه برعکس، وقتی کاری برای انجام برای مشتری نداریم باید وقت خود را برای ساختن بنای خود تسهیل گستر تخصیص دهیم اینگونه است که شعور شکل گرفته از محل تعامل با مشتری می تواند منجر به خلق شاهکاری شود که نظیر آن در هیچ کجا پیدا نشود.
از همه انتظار می رود برای جا افتاده شدن این قانون مهم نهایت تلاش خود را داشته باشند