عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

سند مطالعات اخیر آقای دکتر @به [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/12/19

سند مطالعات اخیر آقای دکتر @بهمن اسمعیل نژاد تیمور آبادی در مورد نظام جبران خدمت و مسیر رشد شغلی را مطالعه کردم، اگر از من بپرسید که ارزشمندترین خروجی این تلاش طولانی را در چه می دانید می گویم OKR یا مفهوم بسیار مهم " هدف و نتایج کلیدی " که از مطالعه اسناد مهم گوگل حاصل شده و بنیان بسیاری از موفقیت های گوگل را در آن می بینم، این موضوع به قدری مهم است که در مورد آن مفصل گفتگو خواهیم کرد.
منتظر اثرات بسیار مهم این کشف بزرگ باشید.