عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

انتخاب کارمند نمونه سال، فردا [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/12/22

انتخاب کارمند نمونه سال، فردا سه شنبه در جلسه صبح به رسم سال های گذشته از محل رای گیری عمومی از بین کارکنان شرکت ۳ نفر به عنوان کارمند نمونه شناسایی و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت، هر یک از کارکنان فرصت خواهند داشت در عرض ۵ دقیقه تا ۱۰ دقیقه تاثیر مثبتی که در طول سال برای شرکت داشته اند را عنوان کنند، این جلسه سعی دارد تاثیر گذارترین همکار را با تکیه بر نتایج از بین همکاران موجود شناسایی کند، لطفا با مرور نتایجی که در طول سال کسب کرده اید، تا ۱۰ مورد از تاثیر گذارترین کارهایی که برای شرکت انجام داده اید را برای ارائه در جلسه آماده کنید.