عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

- نتوانسه ایم SAAS و امکان خری [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/12/27

- نتوانسه ایم SAAS و امکان خرید، ارتقا و تمدید آنلاین را بر بستر سایت تسهیل گستر راه اندازی کنیم
- حسابداری به معنی واقعی آن در تسهیل گستر پیاده سازی نشده است
- اپ استور در سایت تسهیل گستر راه اندازی نشده است
- قالب پروژه استقرار به خوبی بهینه سازی نشده است
- موفقیت خوبی در توسعه و تقویت شبکه عاملیت فروش و نمایندگی نداشته ایم
- نتوانسته ایم نمایندگی رسمی اودوو را اخذ کنیم
- نتوانسته ایم استاندارد 34000 منابع انسانی را پیاده سازی کنیم
- در حاکم کردن دور کاری همچنان نمره خوبی نمی گیریم
- فعلا تیم بسیار توانمندی را که ژست قهرمانی های بزرگ را گرفته باشد نتوانسه ایم بسازیم و یا در قوی تر کردن تیم موجود جا برای کار کردن زیاد است
- فرِایندهای خوبی طراحی کردیم ولی آیا در پیاده سازی آن فرآیندها هم به اندازه طراحی موفق بوده ایم؟ نه
- گام موثری برای جهانی شدن بر نداشته ایم
- زمان های هدر رفت زیادی داشتیم که نه برای مشتری فاکتور شد و نه کمک کرد بنای سازمان بیشتر اوج بگیرد
- بعضی وقت ها حاشیه هایی داشته ایم که فشارهایی بر سازمان و همکاران وارد کرد که در ادامه باید به حداقل برسد
- همچنان در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش نرخ موفقیت پروژه ها راه درازی در پیش داریم
- دانش و مهارت تیم هر چند ارتقا پیدا کرده ولی با آنچه که باید به آن برسیم فاصله زیادی داریم.

با نگاه به آنچه که توانسته ایم و آنچه که نتوانسته ایم می توانیم با غرور از سال 1401 یاد کنیم
به همه شما دستمریزاد میگم و برای تک تک شما و خانواهایتان بهترین ها را در سال 1402 آرزو می کنم.
🌹🌹🌹👌👌👌❤️❤️❤️