عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

اجرای سلسله مراتب نیازهای مازل [...]

توسط
تسهیل گستر, فرهاد مکاری
1402/01/16

اجرای سلسله مراتب نیازهای مازلو در کار
همان‌طور که از سلسله مراتب نیازهای مازلو می‌توانید در زندگی شخصی بهره ببرید و به شکوفایی برسید، این امکان برای شما فراهم است که در زندگی حرفه‌ای نیز از آن بهره ببرید. یک کارفرما می‌تواند راه‌هایی برای برآورده کردن بسیاری از این نیازها ارائه دهد، اما شما همچنین باید بدانید که چگونه نیازها می‌توانند بر موفقیت شما اثر بگذارند. به عنوان مثال، اگر حس می‌کنید که از جمع‌ها ترد می‌شوید و در واقع آن حس پذیرش را ندارید، موقعیت شغلی در بخش فروش می‌توانید این نیاز شما را برآورده کند و شما را به چالش بکشاند.

برای اینکه به بالاترین سطح هرم یعنی خودشکوفایی برسید، باید از مهارت‌ها، توانایی‌ها و دانش خود استفاده کنید. معمولا کارمندان حرفه‌ای و موفق در سازمان‌ها، آنهایی هستند که توانستند به خودشکوفایی برسند.

توانایی شناسایی نیازهای خود و اطمینان از برآورده شدن آنها، می‌تواند به شما در افزایش شانس موفقیت خود کمک کند. زمانی که احساس امنیت، حمایت، احساس تعلق و خودشکوفایی می‌کنید، نگرش شما ممکن است بر اطرافیانتان در محل کار نیز تأثیر بگذارد. وقتی تمام تیم این حس را داشته باشند، می‌توانند روی یکدیگر اثر مثبت بگذارند و به این ترتیب بهره‌وری در محل کار بسیار افزایش پیدا می‌کند.

بسیاری از کارفرمایان از انگیزه پایین کارمندان خود گله دارند. با سرمایه گذاری درست روی شاد کردن کارمندان و تزریق انرژی مثبت در محل کار، می‌توان انگیزه و بهره‌وری را در محل کار افزایش داد و در نهایت موفقیت را در کارها مشاهده کرد.