عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

https://www.azinovatechnologie [...]

توسط
تسهیل گستر, سیدمحمدصادق بلورچیان
1402/02/06
https://www.azinovatechnologies.com/ این شرکت چند ملیتی یکی از پارتنرهای اودوو است و در پنج کشور دنیا از جمله امارات دوبی، قطر هدوستان و انگلستان و کانادا فعالیت دارد. این تصور درست نیست که پارتنر اودو باید در یک کشورخاص فعال باشد. این الگو برای ما هم میتونه قابل توجه باشد