عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

14 ساعت آموزش سپیدار در 40 قسم [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/03/29

14 ساعت آموزش سپیدار در 40 قسمت
محتوای با کیفیتی هست و دید خوبی از مفاهیم کارکردی و وضعیت رقبای نرم افزاری در اختیار قرار می دهد
https://hesabcenter.com/sepidar-software-tutorials