عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

آمریکا هم ابرقدرت جهانه ولی تا [...]

توسط
تسهیل گستر, بابک شعبانی
1402/04/04

آمریکا هم ابرقدرت جهانه ولی تابحال هیچ غلطی نتونسته بکنه 😜 تکبیر