عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

تفکیک مرزهای بین پشتیبانی فنی [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/04/05

تفکیک مرزهای بین پشتیبانی فنی و پشتیبانی کارکردی در هر بار دریافت درخواست از مشتری چندان آسان نیست، به همین منظور دو گروه پشتیبانی فنی و پشتیبانی کارکردی تا اطلاع ثانوی در یک تیم به نام پشتیبانی فنی و کارکردی با مدیریت خانم @صدیقه قنبری ادغام می شوند.