عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

صحبت های یک توسعه دهنده در مور [...]

توسط
تسهیل گستر, امیر محمد فتاحی
1402/05/03

صحبت های یک توسعه دهنده در مورد اودوو ، قابل تامل هست دوست داشتید اگر بخونید من ترجمش هم میفرستنم