عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

بسته به نوع سخنرانی می تونه مت [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/05/24

بسته به نوع سخنرانی می تونه متفاوت باشه، یا فقط پاورپوینت، یا در محیط نرم افزار و یا ترکیبی