عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

جلسه ارزیابی 360 درجه عملکرد ک [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/06/27

جلسه ارزیابی 360 درجه عملکرد کارکنان در دستیابی به OKR های تابستان 1402 سه شنبه 4 مهرماه در جلسات هفتگی برگزار خواهد شد.
این بار نظرسنجی بصورت آنلاین و از طریق ماژول نظرسنجی و با نام انجام خواهد شد و به عملکرد تک تک کارکنان در دستیابی به هر شاخص عددی بین 0 تا 100 نمره خواهیم داد.
طبق روند دوره قبل هریک از کارکنان مهلتی 5 دقیقه ای خواهند داشت تا در مورد تک تک اهداف و نتایجی که کسب کرده اند گزارشی ارائه کنند.