عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

در ماه های اخیر شاهد رشد و پیش [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/06/30

در ماه های اخیر شاهد رشد و پیشرفت خوبی در عملکرد واحد پشتیبانی فنی و کارکردی بودیم.
داشتن نتایج ارزشمند، تمرکز به موضوعات ارزش زا، پرهیز از حاشیه، اتحاد و همدلی، مشتری مداری، حرکت در مسیر OKRها، کمک به دیگر همکاران، رفع جزء جزء مسائلی که به نحوی با آن درگیر بودیم، تبدیل ضعف به قوت و ... تنها بخشی از زیبایی های این تیم در ماه های اخیر بوده است.
ما به ارزش هایی که همه مان از خوب بودن هر کارمند و تیم دریافت می کنیم واقف هستیم و وظیفه خود می دانیم از طرف کل تیم از تلاشهای ارزشمندتان صمیمانه قدردانی کنیم.
ممنون که تلاش می کنید در یکی از مهمترین و کلیدی ترین بخش های سازمان منشاء تحول باشید.
👌🌹