عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

ضبط ویدئوهای سخنرانی های همایش [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/07/04

ضبط ویدئوهای سخنرانی های همایش 26 سالگی و همچنان تبلیغات و دعوت ها از اول هفته آینده آغاز خواهد شد، لطفا هم سخنران ها، هم تبلیغات کننده ها و هم دیگر همکارانی که لازم است خروجی تلاشهایشان را نهایی کنند تا در رویداد معرفی شود آمادگی داشته باشند.